درباره نوآورهوشمند پایدار

درباره ما

شرکت نواور هوشمند پایدار که در سال 1400 با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوان و فعال در حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی با پایتون آغاز بکار کرد. هدف اصلی راه اندازی این شرکت ارائه راهکارهای فناورانه و نوین در صنعت و تجارت می باشد.
شرکت نواور هوشمند پایدار با تکیه و تمرکز برروی برنامه نویسی پایتون, ضمن بررسی و تحلیل راهکارهای برنامه نویسی, آماده ارائه خدمت در جهت اجرای پروژه ها, مشاوره و کوچ تخصصی در این راستا را در دستور کار خود نیز دارد